Вработување на пристаништето во Копер!

Извонредна можност за вработување на Пристаништето Копер во најдобрата фирма за утовар, истовар и транспорт на возила.