Бургер Кинг

Ракување со каса, преземање нарачки на драjвтру, подготовка на бургери и други производи од менито, чистење на ресторанот, извршување на зададените задачи од страна на претпоставениот.